Nói về chi phí xây nhà khung théptuyệt vời muốn gợi mở cùng bạn những nhắn nhủ của tôi Mẫu nhà ở khung thép


Xà gồ của mái dựng nhà khung thép: Dùng thép hộp mạ kẽm
Phần nhà ở khung thép được sản xuất ra trước tại nhà máy và sau đó sẽ được chia nhỏ thành nhiều phần với các cấu kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển lắp ráp công trình. Nếu chỗ không cho phép thì có thể vận chuyển vật liệu theo cách thủ công và chế tạo ngay tại công trình. Nhà làm bằng khung thép được lắp ghép và sơn chống gỉ, khách hàng có thể sơn màu hoặc mạ kẽm lạnh, điện phân hoặc mạ doc tiep nhúng nóng tùy yêu cầu của khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *